ایران امروز

علمی انتقادی اجتماعی

*اگر وزیراسبقی خواب بیند که فیلش یاد هندوستان کرده است، در جمعی برای مردم قصّه ی شنگول ومنگول و حبّه انگور گوید و در ضمن ازخشونت گرایی بزبزقندی در فصل پایانی قصّه انتقاد کند!

:اگر بیند که فیلش یاد هندوستان وپاکستان توامان کرد؛ سیاسی عمل کرده است و وزیر امور خارجه گردد!(منظور خواب بیننده است ؛ نه فیلش!)

*اگربیند فیل هوا کرد؛ رییس هواپیمایی شود!

:اگربیند فیلی که هواکرد، با خرطوم به زمین افتاد؛سانحه ای مختصر اتفاق افتد و تا مراسم چهلم راکبان آن؛ خوراک جراید شود و بعد از آن پوشاک خاطرات گردد!

:اگر بیند فیل هوا کرده را سالم به زمین باز گرداتد؛ واقعا فیل هوا کرده است!

*اگربیند که فیل به حمام برد؛ در یکی از مسابقات تلفنی سیما شرکت کند و با جواب دادن به معما وسروته کردن فیل(!) ضمن بالا بردن اطّلاعات مردم و رشد فرهنگی جامعه (!) برنده ی 100هزار تومن وجه نقد گردد!

*اگربیند که فیل با یک دست از زمین بلند کند؛بعد از بیداری جوّ نگیردش و جلوی آینه محو برو بازویش  نشود؛تعبیرش این است که یک دست شطرنج بازی کند!!

*اگر بیند با پیلبانان دوستی کرد ؛برای تغییرات اساسی در بنای خانه؛ مبلغی هنگفت ودر خورد پیل(!) پیاده شود در حساب شهرداری!

*اگر بیند  از خرطوم فیل افتاد،هنرمند مردمی شود وخاک پای مردم ایران!!

*اگر بیند زیر پای فیل له شد؛ فردایش با رییسش دعوایش شود!

*اگر دید سوار فیل است؛ نشان از زورمندی دارد و پسر خاله اش رییس شود!

 :اگر دید فیل سوار اوست،نشان از فشار دارد و سوار اتوبوس شود!

*اگر بیند فیل را درسته به سیخ وبه نیش کشیده وبعدتر از هضم رابعه گذرانده؛شرکتی دایرکند و پول مردم بالا بکشد اساسی!

*اگر بیند فیل را که فوتبال بازی می کند , دوروز بعد بازی "منچستریونایتد" را بیند و جمال" فیل نویل" را!!

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۱/۱۲ساعت ۱۴:۴۱ بعد از ظهر  توسط غلامرضا میقانی  |